Aktuality

rok 2020

Co mne duchovně obohacuje:

knihy Josefa ZezulkyBytí a další (informace na www.dub.cz)

internetová televize Cesty k sobě – www.cestyksobe.cz

www Denisy Vaňkové – www.jeshua.cz

 

Co pro lidstvo znamená pandemie koronaviru?

Vir je program, cítím, že byl zneužitý a využitý pro chaos a hospodářskou krizi. Nikdo však nemůže vědět, co takový program udělá. Není to něco, co mohou lidé plně kontrolovat. Důležité pro nás již není to, co bylo v minulosti, ale co se děje nyní a co se odehrává uvnitř nás. Doba si žádá naši transformaci a již se přetrhla nit možnosti, že by lidé zvládli přerod dobrovolně. Je to příležitost buď a nebo, je to projevení se toho na které straně chci stát, je to čas rozhodnutí pro každého z nás. Jiná cesta již není. Současný stav toho, jak se lidé k Matce Zemi chovají a jak se chovají sami k sobě a k sobě navzájem je neudržitelný. Odchýlili jsme se příliš od rovnováhy. Ručička pomyslných hodin překročila 12tou hodinu. Je třeba být opravdu silný a ustát vše v klidu, je to zkouška pro celé lidstvo, planeta je v současnosti přelidněná, pro Matku Zemi je těžké to unést. Je nutné tento proces správně pochopit, proč se to děje a nalézt novou cestu, jiný způsob soužití nás všech vzájemně. Vidím krajinu pokrytou sněhem se stromy bez listí, nad tím září velký kotouč Světla. Současný koronavirový děj slouží k probuzení a znovuoživení planety. Vizualizuji si Zemi planoucí plamenem Světla – Lásky.  Všechny bolesti slouží k našemu uzdravení. Někteří lidé čekají nějaký zásah, „záblesk“ z venku, to že něco zasáhne zvenčí. Vše se odehrává uvnitř nás.  Jenom vnitřní „záblesk“, rozsvícení Světla uvnitř každého z nás umožní rozsvícení celé planety a její přechod do Nového věku. Odehrává se velké božské představení, které započala elementární částice viru. Do Jednoty není možné vstupovat odděleně od sebe a od druhých, je třeba se spojit, sjednotit v dobru. Úkolem nás všech bytostí je zrealizovat Světlo ve hmotném světě, probudit svoje vědomí ze spánku nevědomosti a iluze a vědomě vykročit ze Tmy ke Světlu. To je naděje Nové doby.

 

Přijetí Mateřské Síly

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Marie. Přináším vám energii lehkosti a důvěry, zářivou energii hravosti a živosti. Dovolte, aby byla přítomná, a pijte z ní tak, jak přichází ze Zdroje, neboť je to energie, která vás přináší k vašemu původu, k tomu, kdo jste.

Když jdete zpět do Zdroje, právě tam nalézáte „živoucí vodu“, která dojímá, oživuje a regeneruje vaši duši a tento život je také tím, kým jste – dáváte život a přijímáte ho. Přirozený proud, kterého jste součástí, to celé činí sám, bez starostí a zcela svobodně. Pomyslete na přírodu na Zemi, jak život neustále plyne. I když tu existuje smrt a destrukce, ať už ze samotných přírodních sil nebo působením lidí, život začíná vždy znovu a nachází cestu, jak vzkvétat.

Touha po životě je nezastavitelná. Cítíte, jak hluboká je životní síla? Ignoruje prvky ohrožující život a vždy nalézá cestu, jak znovu kvést, jak znovu začít. Zdá se, jako by se jí minulost neudržela. Pomyslete na jaro, jak se objevují nové květy, rodí se zvířecí mláďata, jako by tu nikdy nebyla historie či minulost, která by vadila nebo omezovala. Nyní rozpoznejte tu část uvnitř sebe, která je přesně taková – nedotčená pochybami, nezmrzačená bolestí z minulosti, vždy nová a svěží. Vrhá se do neznáma a nemá žádné obavy.

To je vaše primární vědomí, které je s vámi stále. Nezáleží na tom, čím procházíte, vždy zůstává svěží a nové. Pozoruje, přijímá věci, učí se prostřednictvím zkušeností a nakonec chápe dynamiku života. Ať už prochází čímkoli – vrcholy či údolími –, zůstává jedním a týž vědomím.

Poznejte toto vědomí uvnitř sebe. Dopřejte si chvilku odpočinku a propusťte všechny denní záležitosti, které vás nutí přemýšlet nebo se strachovat, a nedovolte tomu vstoupit do cesty. Myšlení a emoce se odehrávají, nemusíte je však zcela provázet. Uvnitř vás může existovat prostor, kde zůstáváte zvědaví a v údivu nad tím, co skrze vás protéká – myšlenky, emoce a pocity. Vnímejte ve svém těle, kde se cítíte s tímto klidným a otevřeným místem: zářivým, primárním vědomím uvnitř vás, nejvíce spojení. V něm se všechny věci utiší, je dobré takové, jaké je. Vše ostatní je nestálé a přechodné, neboť myšlenky, emoce a pocity pominou. Sestupte ještě hlouběji do tohoto jádra sebe sama, které zůstává stále stejné, a přesto je dynamické a naplněné pohybem a životem. Stejně jako proud vody, který zůstává stejným a zároveň se pohybuje – je to dobrodružství!

Dovolte také svému tělu, aby se v tomto Zdroji těšilo. Nechejte energii vašim tělem proudit tak, aby se všechny buňky obnovily, přijaly léčení a vitalitu ze Zdroje. Dovolte, aby z vaší hlavy, ramen, hrudi proudila energie dolů, do vašeho břicha, boků, stehen a dál do vašich lýtek a chodidel. Představte si, jak na tomto proudu plujete bez námahy. Jste poháněni a dovolujete, aby se tak dělo, uvolňujete se a dovolujete proudu, aby vás vedl. Vnímejte, že když se tomuto proudu odevzdáte, přináší léčení a důvěru do vašeho srdce. Dovolte vodě, aby vás nesla, utěšila vás a vzala vás na břeh, kde se umyjete na pláži, kde je písek jemný a zahřátý sluncem.

Na tomto břehu vás někdo čeká. Cítíte, jak se dotýkáte země a vkročíte na tento břeh. Je tu milující a usmívající se postava, která kráčí k vám – je to ženský průvodce. Jak si sedá, zdá se, že je zajedno s přírodou. Sedá si zcela v klidu, čeká na vás a vy cítíte, jak se v její přítomnosti znovu stáváte dítětem. Chcete k ní běžet vstříc a cítit její ruku na svém rameni, a tak to uděláte.

Oba/ě sedíte na pláži blízko vody a jak se díváte do jejich očí, do očí tohoto ženského průvodce, praví vám: „Jsem tvá matka. Nejsem tvou pozemskou matkou, přináším však mateřskou energii, která chce k tobě nyní přijít z vesmíru, aby tě podpořila, aby ti přinesla léčení a obklopila tě útěchou.“ A pokračuje: „Představuji pro tebe tuto energii, a tak ji přijmi.“ Vnímejte, jak jsou její oči plné soucitu a pochopení pro to, čím v životě procházíte. Hluboce chápe vaše emoce, strachy, odpor. Nesoudí je, jen pozoruje a vidí dovnitř vás. Vnímejte, jak její oči bloumají po vašem vnitřním životě, který se jí odkrývá jako krajina. Způsobem, jakým se na vás dívá, vnímáte, jak hluboce vás chápe a přijímá. Je to, jako by její pohled tuto krajinu pohladil a vše nasměroval do jiného světla, díky kterému je vše v pořádku. Vše je dobré takové, jaké je.

Přijměte její mateřskou energii a vnímejte, jak vás léčí a vyživuje: můžete si dovolit být dítětem. Tato matka vás vnímá jako své dítě: chápe vás a bezpodmínečně vás přijímá. Zároveň ve vás tato matka vidí i něco jiného. Vidí ve vás květinu v zárodku, která nakonec vykvete. Vidí ve vás váš potenciál, žalud, ale taktéž celý vzrostlý dub. Vnímejte, jak vás svým pohledem vyzývá, abyste se stali většími, probudili se a využili veškerý svůj potenciál.

Najednou uvidíte most, jak se objevuje nad oceánskou zátokou v blízkosti místa, kde sedíte, most a matka průvodce vás vyzývá, abyste s ní na tento most šli. Říká vám, že je tu pro vás nová země, kde můžete prozkoumat všechny druhy možností, a situace, které vás mohou často vyzývat a které uvnitř sebe také nesou příslib. Díváte se na ni a cítíte touhu jít s ní i přesto, že uvnitř vás stále existují věci, kvůli kterým váháte a rozmýšlíte se. Jste si sami sebou nejistí, neboť být s ní je tak příjemné, cítíte se bezpečně a můžete konečně spočinout.

Poněkud odhodlaně říká: „Pojď, jdeme!“ A vy cítíte, že to je to, co se musí stát, nic jiného udělat nemůžete, její ruka na vašem rameni tak hřeje a vy se cítíte bezpečně. Nyní se rozhodujete jednoduše ji důvěřovat, neboť je to síla z vesmíru, která vám pomůže. Berete ji tedy za ruku a společně jdete na most. Jak vstupujete na most, cítíte, jak ve vás narůstá vzdor, strach z nového, zároveň však vnímáte její ruku a vyzařování, a tak pokračujete.

Když sestupujete z mostu a jste na prahu nové země, uvědomujete si, proč jste strach a odpor cítili. Cítíte, že pro vás nyní nastává čas, abyste pokračovali sami. Velmi hluboce se dívá do vašich očí a praví vám: „Zůstanu s tebou, má energie je tvojí součástí.“ Říká: „Nejsem tvá matka, ty jsi svou vlastní matkou. Představuji tvou vlastní mateřskou energii.“

Vnímejte, zda dokážete toto poselství přijmout – věnujte čas jejímu úplnému přijetí. Nejdřív se můžete cítit skleslí, možná poněkud ošizení. Vnímejte však také sílu, která ve vás je, a její důvěru, že máte sílu učinit tak sami. Vězte, že její láska zůstává uvnitř vás – vždy. Pak ji velmi vřele obejměte a vnímejte, jak není někým mimo vás. Splýváte v obětí, aby mohla žít uvnitř vás, ve vašem srdci a břiše. Přijměte tuto milující mateřskou energii.

Chci, abyste s tímto příběhem něco pochopili. Jedna ze známek božské bytosti je, že je svým vlastním zdrojem tvoření. Žít ze svého vlastního nejhlubšího jádra je vašim úkolem, vaším osudem, opravdově si důvěřovat a vědět, že jste k tomu podporováni pozitivními silami vesmíru. Nikdy nejste sami, vždy jste obklopeni silami, průvodci, milujícími energiemi, stále to však děláte sami. Je vašim úkolem být sami sebou, být vlastním měřítkem či standardem a nepoměřovat se s druhými nebo s vnějším světem – zkrátka jít po své vlastní cestě.

Matka v opravdovém smyslu slova je někdo, kdo vás miluje za to, kým jste, kdo vás však zároveň také bere do „nové země“, abyste se tak mohli dalším vývojem ještě více odhalit to, kým opravdu jste. Buďte takovou matkou pro sebe, buďte pozorní a klidní a dívejte se na to, co se odehrává ve vašem životě očima matky.

Dostaňte se do hloubky emocí, které prožíváte, ale nesuďte je. Chápejte své emoce zevnitř sebe sama a dovolte, aby na ně zářilo jemné světlo, díky kterému jsou mnohem méně chaotické a turbulentní. Prostřednictvím povzbuzení a útěchy, které přichází z takového konání, přicházíte do harmonie se sebou sama. Ve vašem srdci je pak mír a harmonie, které umožňují to, že vidíte další krok, že vidíte, kam vede cesta.

Matka vás přijímá a někdy vám dá pomocnou ruku. Přivolejte ji, když potřebujete pomoct. Můžete ji vidět jako postavu vedle sebe, uvědomte si však také to, že ve vás žije, že tato síla je vaší vlastní silou a že jste a stanete se léčivou matkou nejen pro sebe, ale také pro život kolem vás. Řekla jsem, že jste dárci života a také příjemci života, připusťte si tedy toto vědění. Vězte, kdo jste: bůh v tvoření.

Děkuji za vaši pozornost.

Marie

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

Přání k Novému roku 2021

                                                                        27 Dar poznání