Strom poznání

Často se cítíme v hmotném světě osaměle, ale je to právě duchovní svět, který je připraven nám pomáhat. Dokud si neuvědomíme skutečnost tohoto duchovního světa, bude pro nás vše mnohem těžší a svět se nám bude zdát nespravedlivý a budeme stále bojovat jeden s druhým, bude nás to vést k pěstování špatných vlastností namísto pěstování dobra. Dobro je předpokladem k postupu na vývojové cestě, jinak budeme stále chybovat a cítit se nešťastní a ukřivdění. Přitom budeme sklízet jen to, co jsme sami zaseli.

Duchovní svět není jen něco nehmatatelného, ale jsou to i duchovní učitelé hmotní, kteří přicházejí k nám na zemi, aby nám pomáhali. Často je nejsme schopni poznat, nejsme schopni chápat, jaké dobro nám přinášejí a tak je i zatratíme, nebo usmrtíme, jako Ježíše, nebo u nás byl takovou obětí například M. J. Hus. Mnozí z nich žili a žijí v těžkých životních podmínkách a hlupáci se jim vysmívají. Ale i to patří do projevu duálního světa. Chceme takto žít dále? Někdo by řekl, že jsou i falešní učitelé a i to je pravda. Musíme se naučit toto rozeznávat. Umět rozeznat pravou a nepravou duchovní cestu, to je náš úkol.

40 Nepravá cesta
Nepravá cesta

Jak to poznat? Pravá duchovní cesta nás má dovést k tomu, abychom byli schopni svůj život kvalitněji prožívat a abychom žili v souladu s Tvůrcem. Neznamená to, že nás již nebudou potkávat těžké události a že budeme žít jako v ráji, ale budeme tyto události lépe zvládat a budeme chápat proč nás i druhé potkávají a to co děláme špatně budeme moci postupně měnit. Věřím, že naše budoucnost bude mnohem lepší, až dojde v převaze lidí na této planetě k uvědomění a probuzení.

41 Osvícení
Osvícení

K tomu nám slouží duchovní cesta. Hledejme tedy na své cestě takovou duchovní cestu, která nás povede kupředu, ke Světlu, ne zpět do tmy, kde zabloudíme a cestu si prodloužíme. Všechny duše ať si to uvědomují nebo ne mají uvnitř sebe tuto touhu. Pokud již cestu najdeme, je důležité být pevný a vytrvat. Potom budeme sklízet plody, které si vlastní cestou připravíme. Symbolem pro poznávání a učení se na duchovní cestě je pro mne strom. Nejprve nám vyroste nový výhonek, z něho stromek, který sílí, jeho koruna mohutní, strom vykvete a nakonec vydá plody. Stačí plod utrhnout a můžeme jíst. Přijímáme duchovní cestu, duchovní učení a sami rosteme.

42 Přijímání
Přijímání

Je to jako malý zázrak. Zkusme to!

43 Pojďme všichni ke stromu poznání
Pojďme všichni ke stromu poznání

Jako jedinec při nalezení duchovní cesty můžeme růst my sami. Pokud budeme usilovat o prospěch všech lidí na planetě, je třeba se v úsilí spojit. Čím více lidí bude spojeno ve stejném úmyslu pod stromem poznání a kruh se bude dále rozšiřovat, tím úspěšnější bude lidstvo a jako celek bude lépe postupovat se svému cíli, ke Světlu a lidé budou moci žít šťastnější a konstruktivnější životy v lásce a porozumění.

44 Lidé okolo stromu poznání
Lidé okolo stromu poznání