Moje poslání

Moje poslání

66 Moje poslání

Moji duchovní průvodci si mne vybrali k úkolu, ve kterém mám skrze sebe ukázat, jak je možné projít duchovní transformací. Andělé mi posílají obrazy a myšlenky. Nevybrali si již prosvětlenou bytost, ale někoho kdo má ještě temné stíny, ale protože již byl v minulosti ve spojení s duchovním světem, ať již temným či světlým, dokáže nehmotný svět ducha vnímat a je proto možné na něm ukázat jak se lze proměnit. To je cílem mojí práce s průvodci, kterou mám použít pro svoje dobro a předat toto poznání druhým. Transformace je v podstatě změna našeho energetického vyzařování. Každý z nás musí tuto změnu provést se sebou samým a dříve nebo později toto udělá každý, neboť jiná cesta vývoje není. Vývoj je pro všechny stejný, i když ho každý prožíváme trochu jinak, každý jsme zkrátka originál. Podstata je ale stejná, postoupit nakonec musíme společně, protože jsme Jedno, z Jednoty jsme vyšli a do Jednoty, zpět k Bohu – Otci, či do energie Světla se všichni postupně vracíme zpět. Je to koloběh poznávání života ve hmotě i v duchu. Vyzařování temných energií nás drží na nízkém vývojovém stupni a utápíme se v rozepřích a bojích. Jsou to naše nezpracované emoce a nedobré vlastnosti, které nám brání pozvednout se výše a prožívat životy bez utrpení, v tvůrčím duchu, pro dobro naší planety a všech lidí na ní. Všechno má však svůj čas a svůj význam. Záleží jen na našem vnitřním rozhodnutí, jakou cestou se dáme. Jednoho dne každý uvnitř sebe objeví tu touhu svojí duše prožívat Světlo. Abychom mohli Světlo prožívat, musíme se Světlem stát. Stát se bytostí vysílající Světlo. Čím více lidí začne „svítit“, tím rychleji bude prosvítat naše planeta a my budeme moci vejít do kontaktu s bytostmi na jiných planetách, kteří již k prosvětlení došli a společně s nimi prožívat nové věci, jinou realitu, než je realita hrubohmotných vibrací. Naši průvodci a andělé jsou připraveni každému z nás na této cestě pomáhat. Je jen třeba si toto uvědomit a otevřít se síle Světla.

Děkuji svým drahým průvodcům za vše, co jsem s nimi mohla poznat, děkuji za to duchovní dobrodružství.

35 Posvěcení knihy

Posvěcení knihy