Vnitřní dítě

Abychom se cítili celiství je důležité abychom přijali své druhé já, své duchovní tělo s láskou a porozuměním.

45 Vnitřní dítě se uzdravuje
Vnitřní dítě se uzdravuje
Všichni jsme na vývojové cestě a jsme nedokonalí. Přijměme tedy sami sebe takové jací jsme i se svými chybami a nedokonalostmi a mějme se rádi. Dokud nebudeme mít rádi sami sebe, nemůžeme mít rádi ostatní. Nemyslím tím samolibý obdiv, který vede jen ke zvětšování našeho já a povyšování vlastní osoby nad druhé, ale přijetí sebe sama takového jaký jsem a poté přijetí druhých takových jací jsou, vždyť jsou stejně chybující jako my. Své špatné vlastnosti se pokoušejme opouštět

46 Vnitřní dítě se osvobozuje
Vnitřní dítě se osvobozuje
a vložme dítě do rukou Tvůrce a on ho očistí.

47 Odevzdání vnitřního dítěte
Odevzdání vnitřního dítěte
 

48 Dítě se vrací do lůna Tvůrce
Dítě se vrací do lůna Tvůrce
Naše vnitřní zkušenosti jsou výsledkem životů v tělech jak mužských, tak ženských. V každém z nás je tedy kus muže i ženy. I to je třeba přijmout s láskou, svou mužskou i ženskou část.

49 Přijetí mužské a ženské části
Přijetí mužské a ženské části
Lépe budeme chápat ženské a mužské projevy v duálním světě, ve kterém žijeme. Budeme lépe přijímat a rozlišovat duchovní nauky a duchovní mistry.

50 Madona pod rozkvetlým stromem
Madona pod rozkvetlým stromem
Přiviňme tedy to vnitřní dítě k sobě a mějme ho rádi, mějme rádi sami sebe a buďme sami sebou.

51 Madona - přijetí vnitřního dítěte
Madona – přijetí vnitřního dítěte