Cesta ke světlu

Konečným cílem všech přerodů a životů bez těla je návrat zpět ke Stvořiteli, do Jednoty, ke Světlu. Před námi je ještě dlouhá cesta. Člověk na našem vývojovém stupni může do tohoto světa nahlédnout,

64 Levitace do světla a lásky
Levitace do světla
 

65 Po paprsku Bytí
Po paprsku Bytí
 

66 Jednota
Jednota

ale stejně dlouhá cesta jakou jsme došli od stvoření našeho vesmíru až do této doby nás ještě čeká ke konečnému splynutí. Nemusíme být smutní, neboť život je velké dobrodružství, kdy stále objevujeme něco nového, stále se nám otevírají nové a nové obzory, které zatím můžeme jen tušit. Na cestě nás mohou potkávat těžké chvíle a možná utržíme nějaký ten šrám,

67 Trnitá cesta
Trnitá cesta
ale z klece, která nás svazuje a brání nám prožívat život svobodně se můžeme dostat jen my sami tím, že změníme způsob myšlení, který nás v té kleci stále drží.

68 Klec
Klec
Je třeba v sobě probudit touhu po Světle a naši duchovní ochránci nám budou na cestě pomáhat.

69 Návrat do světla
Navrat do Světla
Svět ducha je široký a bytosti světla společně usilují o návrat k Tvůrci a pracují pro něho. Můžeme zde čerpat sílu pro naši odvahu vstoupit na tuto cestu.

70 Posilující kyblíček
Posilující kyblíček
V duchovním světě se nacházejí velmi vysoké bytosti, které již vnímají vše jako sebe a jsou ve stavu před splynutím s Jednotou.

71 Stupínky k Tvůrci
Stupínky k Tvůrci
Odevzdejme jim svá srdce a můžeme vycítit jejich lásku.

72 Odevzdání srdce Tvůrci
Odevzdání srdce Tvůrci
 

73 Bezpodmínečná láska
Bezpodmínečná láska
Můžeme též vyciťovat lásku mezi sebou, vždyť jsme všichni jedno

74 Objetí ve světle
Objetí ve Světle

a zrodí se z nás nová bytost.

75 Vajíčko
Vajíčko
Je to krásné a přeji všem lidem na této zemi, neboť na jiné planety a vesmíry zatím nedohlédnu, aby se jim na jejich cestě hledání a objevování Pravdy a Světla dařilo a přinášelo jim to odvahu, tvůrčí naplnění a lásku ke všemu stvořenému.

76 Všichni jdeme za Láskou
Všichni jdeme za Láskou