Emoce

Emoce jsou tím, co nám často brání v našem duchovním rozvoji, co nám brání prožívat život vědoměji a v klidu.

33 Emoce
Emoce

Brání nám to v naší tvůrčí činnosti, neboť nemůžeme naplno rozvinout své schopnosti. Je to především strach a zloba,

34 Strach
Strach
35 Zloba
Zloba

a z nich plynoucí negativní vlastnosti, které je třeba přeměnit na vlastnosti pozitivní jako je odvaha, soucítění, láska. Pokud chceme ve svém životě něco změnit, je nutné si nejprve svoje špatné vlastnosti, návyky a emoce uvědomit. Pokud nedojdeme k tomuto uvědomění, budou nad námi mít naše emoce a špatné vlastnosti nadvládu. Co tedy s nimi? Můžeme je odevzdat Tvůrci a bytosti duchovního světa si s nimi poradí.

36 Odevzdání emocí
Odevzdání emocí
37 Schrána úzkosti
Schrána úzkosti
38 Odpoutání se od zloby
Odpoutání se od zloby

Časem budeme zjišťovat, že jsme skutečně o něco jiní a po malých krůčcích nám to bude přinášet radost z úspěchu. Měli bychom být trpěliví, stále se učíme.

39 Emoční osvobození
Emoční osvobození